Odisha Skill Development Authority logo
କୋରସେରା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତୁ।     ||     COVID-19 କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଓଡିଶା ସ୍କିଲ୍ସ ୨୦୨୦ ପାଇଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।
    ||     ଓଡିଶା ସ୍କିଲ ୨୦୨୦ ପାଇଁ ଇଭେଣ୍ଟ ପାର୍ଟନର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗ୍ରହ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା।
    ||     ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତଥା ଭିଜନ-୨୦୩୦ର ବିକାଶ ଲାଗି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି।     ||     ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣରେ ବାହ୍ୟ ଅଡ଼ିଟର ନିୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାଵ ଆଗ୍ରହ୍ୟ

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2020 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ