ଟେଣ୍ଡର

ବାହ୍ୟ ଅଡ଼ିଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାଵ ଆଗ୍ରହ୍ୟ/ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର

ଜମା କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ - 10 ଅଗଷ୍ଟ 2020

ଓଡ଼ିଶାରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତଥା ଭିଜନ-୨୦୩୦ର ବିକାଶ ଲାଗି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି।

ଜମା କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ - 31 ଅଗଷ୍ଟ 2020
2 ଟିରୁ 1 ରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଉଛି

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2020 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ