ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ

ସ୍କିଲ ଷ୍ଟୋରି ଓଫ ଓଡ଼ିଶା

ସ୍କିଲ ଷ୍ଟୋରି ଓଫ ଓଡ଼ିଶା

1 ଭିଡିଓ   

ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ ୨୦୨୧ ବିଜେତାଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା

ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ ୨୦୨୧ ବିଜେତାଙ୍କ..

13 ଫଟୋs

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2023 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ