ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଗ୍ୟାଲେରୀ

ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କିଲ୍ସ ୨୦୨୧

Odisha Tops India Skills 2021 National Competition With 51...

14 ଫଟୋs

ବିଶ୍ଵ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର

10 ଫଟୋs

ଆଇଟିଆଇ ସ୍ପାର୍କ

6 ଫଟୋs

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2022 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ