ଟେଣ୍ଡର

ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ସପିଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ-୦୧ (୧୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି)

ଜମା କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ - 12 ନଭେମ୍ବର 2021

ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ସପିଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ-୦୨ (ପ୍ୟାକେଜ -୦୦୧୫ ପାଇଁ ୧୨ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି)

ଜମା କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ - 12 ନଭେମ୍ବର 2021

ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ସପିଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ (୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି)

ଜମା କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ - 28 ଅକ୍ଟୋବର 2021

ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବହନ ପାଇଁ ବସ ଆବଶ୍ୟକ

ଜମା କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ - 28 ଅକ୍ଟୋବର 2021

ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ସପିଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ (ପ୍ୟାକେଜ -୦୦୧୫ ପାଇଁ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି)

ଜମା କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ - 28 ଅକ୍ଟୋବର 2021
5 ଟିରୁ 1 ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଉଛି

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2021 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ