ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ

ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା - ଓଡ଼ିଶା ୨୦୨୧ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ

Register for Odisha Skills Competition - Odisha 2019
* ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ଟ୍ରେଡ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନକାରୀ ଜାନୁୟାରୀ ୧, ୧୯୯୬ ଦିନ କିଂବା ପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ

ଦକ୍ଷତା ବିବରଣୀ

କଂଷ୍ଟ୍ରକସନ ଆଣ୍ଡ ବିଲଡିଙ୍ଗ ଟେକ୍ନୋଲଜି
କ୍ରୀଏଟିଭ ଆର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଫେସନ
ଇନ୍ଫର୍ମେସନ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେଶନ ଟେକନୋଲଜି
ମାନୁଫେକଚରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲଜି
ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସୋନାଲ ସର୍ଭିସ
ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ
*
*
ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଚୟନ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ।

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ


*
*
*
*
*
*
(କେବଳ ଜେପିଜି, ଜେପିଇଜି, ଜିଆଇଏଫ୍, ପିଏନଜି ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ ୧ ଏମବି)
*
* (କେବଳ ଜେପିଜି, ଜେପିଇଜି, ପିଡିଏଫ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ ୧ଏମବି।)
*
*
*
*
*
* *
*
(କେବଳ ଜେପିଜି, ଜେପିଇଜି, ଜିଆଇଏଫ୍, ପିଏନଜି ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ ୧ ଏମବି)
*
* (କେବଳ ଜେପିଜି, ଜେପିଇଜି, ପିଡିଏଫ ଫାଇଲ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ ୧ଏମବି।)
*
*

*
captcha image

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2021 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ