Success stories

ଏହା ସେହି ପ୍ରେରଣଦାୟୀ ମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ଦ୍ଵାରା ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜର କୌଶଳ ବିକାଶ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟ କରି ସ୍କିଲ୍ଡ ଇନ ଓଡିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳ ଓ ଜ୍ଵଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ଆଦର୍ଶ।

କପି ସଂରକ୍ଷିତ ©2024 ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ । ସମସ୍ତ ସତ୍ତ୍ବ ସଂରକ୍ଷିତ

ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାନ୍ତୁ